Dnes je 24.1.2020, meniny má Timotej

Nie ste prihlásený
Nákupný košík: položiek 0
v hodnote 0 €
Hotline: 02 - 2086 2086


Obchodné podmienky


Prevádzkovateľom webovej lokality KOLESA.SK je:

Ing. Vladimír Friedl PRO RACING
Mestská 5
831 03 Bratislava 3
tel.: 02 - 2086 2086
IČO: 30171903
IČDPH: SK1020187223
Register: Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 103-5276


Ochrana osobných údajov

Vyplnením registračného resp. objednávkového formulára používateľ berie na vedomie a výslovne udeľuje súhlas, že osobné údaje, uvedené v registračnom resp. objednávkovom formulári, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bude prevádzkovateľ webovej lokality KOLESA.SK spracúvať na účely nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky portálu a dodania produktu resp. služby. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Montážny materiál k diskom

Montážny materiál (vystreďovací krúžok a skrutky resp. matice) je štandardne zahrnutý v cene disku. Pri niektorých aplikáciách sa ako originálny a schválený montážny materiál používa aj podložka na zmenu ET. Montážna sada, ktorá obsahuje aj podložky na zmenu ET, sa účtuje zvlášť a NIE JE zahrnutá v cene disku. Cena takejto montážnej sady je 36 Eur s DPH na jeden disk.


Technická spôsobilosť diskov

Prevádzkovateľ webovej lokality KOLESA.SK - Ing. Vladimír Friedl PRO RACING, je autorizovaným výhradným distribútorom diskov z ľahkých zliatin značiek OZ, MSW a SPARCO pre Slovenskú republiku. Diskom OZ, MSW a Sparco udelilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. osvedčenia o typovom schválení komponentu č. K-01395-00, K-01396-00 resp. K-01682-00. Osvedčenia sú potrebné za účelom uvedenia diskov do premávky na pozemných komunikáciách. Z viacerých technických dôvodov nemusí byť (a väčšinou ani nie je) disk schválený na každý automobil, na ktorý sa dá teoreticky namontovať. Takisto disky, vyrábané výlučne na pretekárske účely, nepodliehajú žiadnemu typovému schvaľovaniu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si kupujúci vyžiadal podklady o schválení disku presne na jeho automobil a tieto si podľa značky a typu auta, roku výroby a výkonu skontroloval, alebo o kontrolu požiadal predajcu (v poznánke pred odoslaním objednávky). Ak si zákazník nevyžiadal takéto podklady resp. nepožiadal predajcu o takúto kontrolu, predajca automaticky považuje zákazníka za odborníka resp. že si podklady zadovážil a kontrolu vykonal sám, prípadne že disky kupuje na pretekárske alebo iné účely a nie za účelom uvedenia diskov do premávky na pozemných komunikáciách SR.


Objednávka

Tovar si môže objednať každý zákazník po zaregistrovaní v časti "Registrácia zákazníka". Povinnosťou zákazníka je zoznámiť sa s obchodnými a platobnými podmienkami. Objednávku môže zákazník odoslať 24h denne internetom na stránke www.KOLESA.sk a e-mailom, prípadne v pracovnej dobe telefonicky. Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú zo strany zákazníka jej odoslaním zákazníkom, zo strany predávajúceho až po potvrdení objednávky a dostupnosti tovaru predajcom telefonicky alebo e-mailom.


Storno objednávky

Objednávku môže zákazník stornovať telefonicky alebo e-mailom pred potvrdením objednávky a dostupnosti tovaru predajcom. Ak už bola uskutočnená platba za zrušenú objednávku, peniaze budú vrátené zákazníkovi spôsobom, dohodnutým pri stornovaní objednávky (prevodom na účet alebo osobne).


Ceny

Ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH. Cena pri diskoch, pneumatikách, resp. pri iných tovaroch, ktoré sa bežne predávajú v sade napr. 4 ks, platí len pri kúpe celej sady, teda napr. 4 ks. Pri objednaní menšieho počtu kusov sa cena môže líšiť. Tlačové chyby a zmeny cien vyhradené.


Disky v akcii

Akciová cena platí len pri kúpe celej sady, teda 4 ks diskov. Akciové ceny platia do vypredania zásob, resp. do odvolania akcie.


Platba

Za objednávku je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
- osobne (v predajni predajcu v pracovnej dobe, prípadne v osobitne dojednanom termíne či mieste),
- bankovým prevodom (údaje k platbe dostanete v emailovom potvrdení objednávky, resp. na faktúre),
- online službou mTRANSFER pre zákazníkov, ktorí sú klientami mBANK a využívajú internet banking,

- na splátky prostredníctvom systému QUATRO spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. (info TU).


Dodacie a platobné podmienky

Ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH.

Dodanie tovaru je realizované nasledujúcimi spôsobmi:
- kuriérskou resp. poštovou službou (cena služby je uvedená pri odosielaní objednávky podľa spôsobu prepravy a hmotnosti zásielky),
- prevzatie tovaru priamo u predajcu.

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať druh a množstvo tovaru v cene, ako bolo uvedené v potvrdenej objednávke zákazníka,
- adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar spôsobom a v lehote, ako bolo dohodnuté v objednávke, resp. pri jej potvrdení,
- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

Kupujúci sa zaväzuje:
- prevziať objednaný tovar,
- zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu.

Poškodenie tovaru pri doprave:
- je nutné reklamovať ihneď pri preberaní zásielky od prepravnej služby, prípadne odmietnuť prevziať poškodený tovar od prepravnej služby,
- bude nahradené z poistky, nakoľko dopravu má predávajúci poistenú


Záruka

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba (24 mesiacov), pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.


Zľavy

Poskytujeme výhody a zľavy na karty s vernostným programom Sphere card.

Sphere card


Reklamácie

Reklamácie sú vybavované
- telefonicky (v pracovnej dobe),
- e-mailom,
- poštou,
- osobne (v predajni predajcu v pracovnej dobe, prípadne v osobitne dojednanom mieste a termíne).
Reklamovať je možné len tovar, zakúpený u predajcu. Zákazník doručí reklamovaný tovar k predajcovi, pričom je potrebné priložiť doklad o kúpe a zaplatení tovaru. Pri reklamácii sa strany riadia lehotami podľa zákona (napr. o ochrane spotrebiteľa).


Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

§ 622 občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Alternatívne riešenie sporov

Akékoľvek svoje práva a nároky si kupujúci môže voči prevádzkovateľovi eshopu uplatňovať aj v rámci alternatívneho online riešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov online. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@proracing.sk.


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba@soi.sk


Spôsoby platby
Prihlásenie
Vyhľadávanie
 
Infomaily
 
Cookies
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas
s ich používaním.
Viac informácií.
Hlavná stránka
Obchodné podmienky
Naši partneri
Copyright PRO RACING®